do góry
Menu
InstagramFacebook

SPRAWDŹ OFERTĘ DLA:

Osób prywatnych Firm

NAJŚWIEŻSZE NIUSY

ZNAJDZIESZ NA NASZYM FEJSIE facebook.com/ArkadyKlub
Zapraszamy do klubu Arkady
Skala Arkady klub

to Klub Muzyczny, który dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń.
Koniecznie sprawdźcie jakie atrakcje Arkady niosą ze sobą w standardzie!

Czytaj dalej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

WK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnej w skali regionu usługi w zakresie nowego obszaru działalności Spółki i modernizacji dotychczas prowadzonego lokalu gastronomicznego – klubu. Nowy obszar działalności - branża obróbki stali, będzie docelowo stanowił przeważającą działalność, dlatego przedmiotem projektu w dużym zakresie jest przebranżowienie działalności. Umożliwi to Spółce zwiększyć konkurencyjność i stworzyć stałe miejsca pracy. Dodatkowo modernizacja klubu pozwoli prowadzić efektywną działalność w tym zakresie, poprawić dostępność usług dla niepełnosprawnych oraz warunki pracy. Projekt jest zgodny z opisem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który dla osi priorytetowej III: Konkurencyjność MŚP, dla działania 3.2 zakłada wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Wartość projektu: 1 088 679,91 PLN        Wartość dofinansowania: 763 251,55 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl